FacebookTwitter

Ouderraad

De opvoeding en ontwikkeling van de kinderen krijgt thuis en op school gestalte. Het is daarom belangrijk dat ouders en team samenwerken, zodat de school een zo goed mogelijke inrichting, organisatie en een zo goed mogelijk schoolklimaat kan creëren. De basis hiervoor is een open communicatie tussen ouders en leerkrachten.

De Oanrin heeft een ouderraad die zich, samen met u als ouder, o.a. gaat inzetten bij de activiteiten rondom Sinterklaas, Kerst, Pasen, de laatste schooldag en het coördineren van de Luizenbrigade.

Dit alles wordt in het nieuwe schooljaar verder door de ouderraad uitgewerkt evenals de functieverdeling.

Leden ouderraad:

  • Anneke Anema
  • Annet Dijkstra
  • Francis van den Heuvel
  • Hieke Palma
  • Loltsje Sijbesma
  • Pieter Tolsma
  • Martine de Vries
  • Uilkje Zeegers

Tijdens de Algemene Ouderavond kunnen er verkiezingen gehouden worden, waardoor de samenstelling van de huidige ouderraad kan wijzigen.

Vrijwillige ouderbijdrage
Ieder schooljaar vragen we aan ouders een vrijwillige financiële bijdrage voor de kosten die niet vanuit de overheid worden vergoed. Het gaat om de kosten voor onder andere Sinterklaascadeautjes, Paas- en Kerstvieringen en bijvoorbeeld de laatste schooldag.

Met het samengaan van de twee Arumer basisscholen wordt de ouderbijdrage opnieuw vastgesteld. Omdat middels een enquête aangegeven is dat de voorkeur uitgaat om te gaan werken met een stichting, komt de ouderraad met een voorstel naar u toe.
De ouderraad beheert deze gelden.

Schoolreisbijdrage
Ook voor wat betreft de schoolreisbijdrage komt de ouderraad gaande het schooljaar met een voorstel.

Oud papier
Vooral door het inzamelen van oud papier kunnen we de ouderbijdrage en de kosten voor de schoolreizen/ schoolkamp voor ouders op een vrij laag niveau houden wanneer we dit vergelijken met andere basisscholen.